Naučili jsme se jména členů rodiny,jak se jmenují,ukazovali jsme si je na fotkách,.řadili jsme postavičky rodin dle zadaného kritéria,skkadali jsme puzzle,n aučili jsme se básničku o rodině,kreslili jsme,střihali,lepili.