Povídali jsme si o knihách .Listovali jsme,hledali jsme obrázky, přiřazovali jsme obrázky ke správným knihám. Četli jsme si pohádky a snažili jsme se převyprávět o čem  pohádky byly.Hrali jsme pohádku O Koblížkovi a celý týden jsme vyráběli knižku.V pátek jsme četli pohádku ze své knížky.Cvičili jsme se Sokolem.