Naučili jsme se pojmenovat různá povolání.Řekli jsme si, co se k jakému povolání potřebuje . Cvičili jsme jako hasiči,tancili jsme podle vzoru.Lepili jsme,stříhali.Poslouchali jsme pohádku a vyprávěli jsme není obsah.