Naučili jsme se názvy zimních sportů,kde se provozují a co se k nim potřebuje. Chodili jsme na lyžích ve dvojici, stříleli jsme puk do brány hokejkou. Vyrobili jsme kluziště, hory a lyžaře. Sestavovali jsme sportovce z geometrických tvarů. Skládali jsme obrázky dle velikostí, počtu ,určovali jsme odlišný obrázek v řadě . Popisovali jsme obrázek,mluvili jsme ve větách . Určovali jsme počet slabik pomocí koleček, určovali jsme délku slabik. Pracovali jsme na interaktivní tabuli . Venku jsme hráli hokej.