Naučili jsme se názvy stromů a plodů. Vyrobili jsme si obrázek z listí. Foukali jsme do tuše a vyrobili jsme strom. Opakovali jsme množné číslo, slova,věty. Poznávali jsme jehličnaté a listnaté stromy. Třídili jsme plody, stavěli jsme z kaštanů. Trénovali jsme počty. Házeli jsme s balónem, kouleli jsme balón mezi překážkami, kopali jme do brány. Učili jsme se dokončit započatou práci.