Ve třídě pejsek jsme společně přivítali jaro. 
Seznámili jsme se s jarním kvítím. 
Následně jsme dané květiny pořádně prozkoumali na školní zahradě pomocí lupy.
Každé dítě si zaselo své osení do květináče. Děti pracovaly s zahradním náčiním a pozorovaly, jak osení roste. Dále se o osení starají a následující týden jej využijí k tématu Velikonoc. 
Společně jsme se také vydali podívat do Bělského lesa na naše kamarády bažanty a dokonce pozorovali, jak se starají o svá vajíčka.
Zacvičili jsme si s overbally a pokračovali s pohybem v naší nové oblíbené písničce “když jsi šťastný”.
Procvičili jsme také ústa a jazýčky pomocí logopedické pohádky a dechového cvičení s peříčky.
Nezapomněli jsme ani na tvoření, obkreslování, stříhání, malování a počítání.