Jak jsme se učili o vlastnostech vody a prováděli pokusy...

Už víme, že voda má 3 skupenství a dá se s ní provádět všelijaké pokusy. My jsme si s paní učitelkami vyzkoušeli každý den jeden elementární pokus. Nejvíce se nám líbila sopka a lávová lampa. Naučili jsme se inhalovat páru a vyrobit si vlastní zmrzlinu. Procvičili jsme vdechový proud pomocí brček a zopakovali si slabikovou analýzu. Pomocí lupy jsme dokázali najít mikro vločky a přiřadit je k jejich větší dvojici. Překvapilo nás, že Eskymáci mají v iglú teplo a v místě, kde bydlí - Grónsku, jsou k vidění polární záře. Viděli jsme, jak pluje největší ledoborec světa a potom jsme si ho sami postavili. Moc se nám líbila pohybová hra Na Mrazíka, proto jsme si vytvořili Mrazíkův trůn a převlékli se za něj. Nakonec jsme si užili spoustu legrace při opatrné chůzi po ledové ploše, kdy jsme se dozvěděli, jak se chovat, když pod námi začne praskat led.