Jak jsme se učili o vlastnostech vody a prováděli pokusy...

Už víme, že voda má 3 skupenství a dá se s ní provádět všelijaké pokusy. My jsme si s paní učitelkami vyzkoušeli každý den jeden elementární pokus. Nejvíce se nám líbila sopka a lávová lampa. Naučili jsme se inhalovat páru a vyrobit si vlastní zmrzlinu. Procvičili jsme vdechový proud pomocí brček a zopakovali si slabikovou analýzu. Pomocí lupy jsme dokázali najít mikro vločky a přiřadit je k jejich větší dvojici. Překvapilo nás, že Eskymáci mají v iglú teplo a v místě, kde bydlí - Grónsku, jsou k vidění polární záře. Viděli jsme, jak pluje největší ledoborec světa a potom jsme si ho sami postavili. Moc se nám líbila pohybová hra Na Mrazíka, proto jsme si vytvořili Mrazíkův trůn a převlékli se za něj. Nakonec jsme si užili spoustu legrace při opatrné chůzi po ledové ploše, kdy jsme se dozvěděli, jak se chovat, když pod námi začne praskat led.

pátek 23.09.2022
úterý 13.09.2022
říjn
06

Kouzelník Aleš (Kuře, Kočka, Delfín, Žába, Pes)

říjn
18

Planetárium Ostrava (Kuře, Kočka, Žába, Pes)

říjn
25

Duo Šamšula -"Jak pejsek s kočičkou myli podlahu" -všechny třídy

říjn
31

Divadlo Smíšek -"Větřík Petřík" -všechny třídy