Naučili jsme se jména květin. Kreslili jsme, hledali jsme je venku,v knihách.Sestavovali jsme je podle velikosti a podle druhu.

čtvrtek 07.12.2023
úterý 05.12.2023
pros
12

Vánoční dílničky s rodiči

pros
14

Duo Šamšula - Pohádka o Koblížkovi -všechny třídy

pros
14

Vánoční Jarmark v ZŠ Mitušova 16 a vystoupení našich dětí