Proč uspáváme broučky na zimu a jaké broučky můžeme v přírodě pozorovat?

Seznámili jsme se se základními druhy hmyzu a jejich charakteristickými vlastnostmi (barva, počet nohou, okřídlení). Procvičili jsme jazýčky a výslovnost pomocí citoslovcí, která nám pomohla ke správnému navození sykavkových a polosykavkových řad. Cvičili jsme s tyčemi a s kamarádem, což nám zlepšilo kooperaci ve dvojici a posílilo celý kolektiv třídy. Naučili jsme se, jak ušít broučkům peřinku, aby se jim hezky spalo celou zimu. Nejvíce jsme si užili zábavné dopoledne plné aktivit k Broučkiádě a za splnění všech úkolů jsme dostali broučka, kterého jsme večer uspali do postýlky na zahradě MŠ. Umíme spočítat berušce všechny její tečky, poznáme kobylku, ploštici, včelu, vosu, motýla i roháče a víme, jak se chovat k živé přírodě. 

dubn
22

Den Země -dopoledne Brigáda na zahradě MŠ -odpoledne

dubn
24

Společný pobyt -školka v přírodě Jelenovská

dubn
30

Čarodějnický den