Proč uspáváme broučky na zimu a jaké broučky můžeme v přírodě pozorovat?

Seznámili jsme se se základními druhy hmyzu a jejich charakteristickými vlastnostmi (barva, počet nohou, okřídlení). Procvičili jsme jazýčky a výslovnost pomocí citoslovcí, která nám pomohla ke správnému navození sykavkových a polosykavkových řad. Cvičili jsme s tyčemi a s kamarádem, což nám zlepšilo kooperaci ve dvojici a posílilo celý kolektiv třídy. Naučili jsme se, jak ušít broučkům peřinku, aby se jim hezky spalo celou zimu. Nejvíce jsme si užili zábavné dopoledne plné aktivit k Broučkiádě a za splnění všech úkolů jsme dostali broučka, kterého jsme večer uspali do postýlky na zahradě MŠ. Umíme spočítat berušce všechny její tečky, poznáme kobylku, ploštici, včelu, vosu, motýla i roháče a víme, jak se chovat k živé přírodě. 

břez
27

Beseda s knihou (Kočka, Kuře, Žába)

břez
28

Den otevřených dveří v ZŠ Mitušova 16

břez
29

Zábavné odpoledne s tatínkem Akce všech tříd od 15:00

břez
29

Pohybový festival Mateřských škol