Zelenina v rendlíku, bylo tenhle týden téma, které děti více seznámilo se zeleninou a jejím zpracování. Děti se naučily novou písničku "Lečo" a ke stolečkům pro ně byla nachystána spousta aktivit rozvíjejících jejich zrakové vnímání, orientaci, logické myšlení, předmatematické dovednosti, grafomotoriku, a při práci s plastelínou jemnou motoriku a estetické cítění. Při hře zeleninové pexeso a pohybových hrách se děti učily chápat jejich pravidla i se jimi řídit. Děti si i zahrály soutěž "Cibulky", kdy kamarádům navlékaly vrstvy oblečení jako cibuli. Po uplynutí časového intervalu začaly vrstvy svékat a počítat. V týdnu nás také navštívili sokolníci a představili nám nejznámější dravce. Na konci týdnu s námi přišla kamarádka Justýnka oslavit svůj svátek a dětem, spolu s maminkou, připravila krásné dárečky.