Tenhle týden si děti povídaly o exotických zvířatech. Při práci s obrázky se je snažily poznat a správně zařadit do kategorií podle toho co jedí. U stolečků si vyzkoušely nejrůznější tématické aktivity jako např. skládání puzzle ZOO, sestavování soviček dle předlohy, domino se zvířátky, pixoit a další. Při práci s didaktickou pomůckou "Co zvířátka vidí" si děti procvičily prostorovou orientaci a logické myšlení. Děti rovněž plnily nejrůznější ůkoly při práci s interaktivní tabulí (opakování geometrických tvarů, barev, velikostí, přívlastků,..) Výlet do ZOO Ostrava si děti moc užily a těšily se ze společného setkávání s živými zvířátky.