Tento týden jsme si povídali o rodině a hlavně o maminkách, protože budou mít v neděli svátek. Skládali jsem srdíčka podle velikostí, barev i počtů, vyplňovali jsme nakreslená srdíčka pet víčky, naučili jsme písničku pro maminky a tak taneček Cibulenka. Vyráběli jsme papírové srdíčkové květinky a oslavili jsme jedny narozeniny.

čtvrtek 07.12.2023
úterý 05.12.2023
pros
12

Vánoční dílničky s rodiči

pros
14

Duo Šamšula - Pohádka o Koblížkovi -všechny třídy

pros
14

Vánoční Jarmark v ZŠ Mitušova 16 a vystoupení našich dětí