Společně s dětmi jsme navštívili knihovnu. Děti si prohlédly různé druhy knížek a vyposlechly pohádku, do které se aktivně zapojily. Možná, že začnou s rodiči knihovnu navštěvovat a tím taktéž podpoří naši přírodu a ušetří další množství papíru....:-)))))))))

pros
07

Čertí den v MŠ

pros
08

Mikulášská nadílka s Hopsalínem

pros
08

Vánoční jarmark v ZŠ Mitušova 16 od 15:30

pros
13

Vánoční dílničky -všechny třídy