Společně s dětmi jsme navštívili knihovnu. Děti si prohlédly různé druhy knížek a vyposlechly pohádku, do které se aktivně zapojily. Možná, že začnou s rodiči knihovnu navštěvovat a tím taktéž podpoří naši přírodu a ušetří další množství papíru....:-)))))))))

břez
27

Beseda s knihou (Kočka, Kuře, Žába)

břez
28

Den otevřených dveří v ZŠ Mitušova 16

břez
29

Zábavné odpoledne s tatínkem Akce všech tříd od 15:00

břez
29

Pohybový festival Mateřských škol