Ani my jsme nezaháleli. Protože byly některé děti ve školce v přírodě, aby dětem nebylo líto, celý týden jsme plnili úkoly dědečka Hříbečka a pozorovali.  také vývoj motýlků z kukel...