Ani my jsme nezaháleli. Protože byly některé děti ve školce v přírodě, aby dětem nebylo líto, celý týden jsme plnili úkoly dědečka Hříbečka a pozorovali.  také vývoj motýlků z kukel...

břez
27

Beseda s knihou (Kočka, Kuře, Žába)

břez
28

Den otevřených dveří v ZŠ Mitušova 16

břez
29

Zábavné odpoledne s tatínkem Akce všech tříd od 15:00

břez
29

Pohybový festival Mateřských škol