Ani my jsme nezaháleli. Protože byly některé děti ve školce v přírodě, aby dětem nebylo líto, celý týden jsme plnili úkoly dědečka Hříbečka a pozorovali.  také vývoj motýlků z kukel...

dubn
22

Den Země -dopoledne Brigáda na zahradě MŠ -odpoledne

dubn
24

Společný pobyt -školka v přírodě Jelenovská

dubn
30

Čarodějnický den