Ani my jsme nezaháleli. Protože byly některé děti ve školce v přírodě, aby dětem nebylo líto, celý týden jsme plnili úkoly dědečka Hříbečka a pozorovali.  také vývoj motýlků z kukel...

pros
07

Čertí den v MŠ

pros
08

Mikulášská nadílka s Hopsalínem

pros
08

Vánoční jarmark v ZŠ Mitušova 16 od 15:30

pros
13

Vánoční dílničky -všechny třídy