V týdnu s MOY TOY se děti sezanomaly s tímhle tipem stavebnice. Učily se jak postupovat podle zadání, jak si práci rozvrhnout, připravovat si pracovní náčiní. Také se při téhle aktivitě snažily spolupracovat s kamarádem, rozvrhnout si úkoly a vzájemně se respektovat při práci. Jako doprovodný program se děti seznamovaly s dopravními prostředky, značkami, určovaly správné stíny a přiřazovaly k jaké dopravě daný prostředek patří (vzdušná, silniční, námořní).

Děti velmi bavila práce s interaktivní tabulí, kdy si zábavným způsobem procvičovaly předmatematické dovednosti, zrakovou percepci, sluchovou pamět a rozvíjely získané znalosti.