V tomhle týdnu jsme si s dětmi povídali o prožitých Vánocích, jejich nejkrásnějším dárku. Rovněž jsme pracovaly s tématikou tří králu.. Kdo to byl, jak se jmenovali, co Ježíškovi k jesličkám přinesli? Děti tvořily obrázky z pet víček, plnily úkoly z pracovního sešitu, ve vtvarné výchově vytvářely sněhuláky z otisku ruky, lepení a dokreslení.