V prvních dnech ve třídě Motýlci jsme se vzájemně poznávali a také se seznámili s naší třídou a třídními pravidly. Cvičili jsme s náčiním, naučili jsme se pohybovou hru ,,Kolo,kolo,mlýnské,, a také jsme zjistili, že klavír hraje hezké písničky. Snažili jsme se zapamatovat svou značku a své místo v šatně.

Poznávali jsme barvy při vyplňování kolíčkové mozaiky, při hrách v bazénku s balónky a také u kreslení. Dokázali jsme postavit komíny i hrady s rúzných kostek a dlouhou vláčkodráhu. Také jednoduché puzzle jsme někteří zvládli poskládat. Na školní zahradě jsem objevili skluzavku, dřevěný vlak a vyhráli si v našem pískovišti.