Tenhle týden si děti opakovaly základy slušného chování a zjistily s jakými nástrahami by se v životě mohly setkat. Pomocí didaktických pomůcek si utvářely povědomí o tom, že každé chování má nějaký důsledek. Snažily se správně seřadit obrázky dle děje a při rozhovorech se dozvěděly užitečné informace. Při ranním cvičení děti rozvíjely svoji fyzickou zdatnost, lokomočními cviky, PH "Chodí pešek okolo, domečky" a námětově si zahrály hru "Vzteklý pes". Děti se tenhle týden také naučily básničku s pohybem o Semaforu. S pomůckou geometrických tvarů vytvářely dle předlohy topologicky správně umístěné obrazce, což podporovalo rozvoj jejich zrakového vnímání a orientace v prostoru.