V souvislosti se školní akcí Broučkiáda se děti v tomhle týdnu seznamovaly se světem hmyzu. Děti na demonstračních obrazcích poznávaly základní druhy hmyzí říše. Oblíbenou byla beruška, kterou si děti pomocí barevných pet vršků seskládaly a byla jim vzorem pro výtvarnou práci grafomotorický cvik - mletí s dolepením krovek, které následně počítaly. Také se děti učily básničku s pohybem a písničku Broučci, při té procvičovaly paměť a koordinaci oka a těla. V tělovýchovné chvilce se děti učily novou hru "Na Peška" která se jim velmi zalíbila. 

pros
07

Čertí den v MŠ

pros
08

Mikulášská nadílka s Hopsalínem

pros
08

Vánoční jarmark v ZŠ Mitušova 16 od 15:30

pros
13

Vánoční dílničky -všechny třídy