V tomhle týdnu jsme s dětmi probírali exotická zvířátka a prostředí ve kterém žijí. Děti pracovaly s obrázky, poznávaly zvířátka, které viděly a přiřazovaly je do jejich přirozeného prostředí. Děti také procvičovaly zrakové vnímání, když měly za úkol poznat čí je stín. Jemnou motoriku procvičovaly při práci s modelínou, kdy dělaly kuličky které doplňovaly do obrázku. Děti také poznávaly zvířátka podle hmatu a PH "Na zebry" v dětech probudila jejich "vnitřní zvíře" postřeh a orientaci v prostoru.