Po prázdninách jsme se sešli s vílou Amálkou

V prvním týdnu po prázdninách jsme se všichni společně opět sešli ve školce. Povídali jsme si o prázdninách, vyprávěli si zážitky, zopakovali jsme si třídní pravidla a seznámili se s vílou Amálkou, která nás bude tento školní rok provázet. Také jsme si zopakovali jména svých kamarádů, značky, seznámili se s novými kamarády a objevovali jsme nové hračky a aktivity v naší třídě. Společnými hrami, cvičením, zpíváním a povídáním jsme opět prohloubili naše kamarádské vztahy.