V tomhle týdnu děti pozorovaly evoluci motýlka a poznávaly základní druhy hmyzu žijícího u nás v Česku. děti si mohly ochytat makety housenky, kukly i motýlka a správně je ukládaly za sebou. Děti také pozorovaly přeměnu kukly v motýlka v naší motýlí farmě. Motýlky jsme následně v motýlí zahrádce vypustily na svobodu. Děti si při ranních činnostech mohly zahrát hmyzí pexeso nebo poskládat puzzle s evolucí různých druhů hmyzu. Ve výtvarné chvilce děti zapojily svoji kreativitu a fantazii a vytvořily si souměrmně pestře barevné motýlky technikou zvanou "Dekalk". Při pobytu venku děti sázely semínka pažitky nebo si hrály po dlouhé zimě v pískovišti.