Tenhle týden jsme s dětmi probírali nemoci a prevenci před onemocněním.

- Děti poznávaly a třídily bacily, stíny, skládaly obrázky

- Opakovaly prevence správného mytí rukou, smrkání, na maketě si zkoušely čistit zuby

- Skládaly úpuzzle s pyramidou zdraví, sudoku "Bacily"

- Procvičovaly předmatematické dovednosti - SH "Zubař", poznávání číslic od 1 - 6

- Pohybové aktivity - cvičení s overbally, překážková dráha, cvičení s podložkami, PH "Na bacily"

- Grafomotorika "Zuby", PL vyhledávání a vybarvování kočiček

- Nácvik písně "Zdravé tělo" v doprovodu hudebních nástrojů