V tomhle týdnu byly děti vedeny k samostatnému používání hraček, které jim byly nabízeny. Rozvíjely jsme tak u nich spontánní hru, tvořivost a radost z hraní. Při skládání obrázků a kamínků jsme u dětí rozvíjely poznávací schopnosti a zrakovou diferenciaci s tím spojenou. Také jsme u dětí podporovaly tvořivé myšlení, které uplatnily při konstrukci autodráhy. Většina dětí se již s radostí zapojila do ranního cvičení. Zaměřily jsme se na rozvoj jejich pohybových schopností a dovedností, a též procvičovaly sluchové vnímání při poslechu doprovodné hry na klavír. Všechny děti už umí poznat svoji značku, kterou si po skupinkách u stolečku sami vybarvily. Zaměřily jsme se na rozvoj jemné motoriky a správný úchop voskovky. Páteční den se nesl v duchu zdravého životního stylu, kdy děti zvídavě a se zájmem přihlížely výrobě moštu z čerstvých jablíček. A když bylo hotovo, všechny děti byly obdarovány poťádnou dávkou vitamínů. A moc jim to chutnalo.