Děti již ví jak se třídí odpady, každý pátek jej ze třídy odnášíme do společných nádob. V průběhu týdne si děti vyrobily z filtrovaného oleje a přimícháním směsi vozku vánoční svíčky, práce se dětem vydařila a splnila svůj účel, jak šetřit přírodu.

břez
27

Beseda s knihou (Kočka, Kuře, Žába)

břez
28

Den otevřených dveří v ZŠ Mitušova 16

břez
29

Zábavné odpoledne s tatínkem Akce všech tříd od 15:00

břez
29

Pohybový festival Mateřských škol