Děti se v tomhle týdnu učily poznat lesní zvěř, pojmenovat jejich mláďata.

Procvičovaly si pravolevou a prostorovou orientaci, předmatematické dovednosti, jemnou motoriku a zrakovou percepci.

Naučily jsme se novou píseň "Podzimní", zahrály jsme si PH "Na zajíce" jejimž cílem bylo zasáhnou pohyblivý teč. Při VV si děti při výrobě svého zvířátka procvičovaly stříhání, malbu štětce a lepení.