V tomhle týdnu se děti seznámily s novou zimní písničkou, kterou se společně naučily. Opakovaly jsme si jak poznáme Zimu, základní barvičky,a která barva je charakteristická pro tohle roční období. Dále si děti vyrobily obrázek zasněženého srtomečku, kdy pracovali s lepidlem, vatou a jako grafomotorický prvek dokreslovaly sněhové vločky. Při skupinové práci děti skládaly z plastových víček obrázek vločky. Děti se naučily básničku s pohybem "Zimní", při které protahovaly své svaly. 

čtvrtek 07.12.2023
úterý 05.12.2023
pros
12

Vánoční dílničky s rodiči

pros
14

Duo Šamšula - Pohádka o Koblížkovi -všechny třídy

pros
14

Vánoční Jarmark v ZŠ Mitušova 16 a vystoupení našich dětí