V tomhle týdnu se děti seznámily s novou zimní písničkou, kterou se společně naučily. Opakovaly jsme si jak poznáme Zimu, základní barvičky,a která barva je charakteristická pro tohle roční období. Dále si děti vyrobily obrázek zasněženého srtomečku, kdy pracovali s lepidlem, vatou a jako grafomotorický prvek dokreslovaly sněhové vločky. Při skupinové práci děti skládaly z plastových víček obrázek vločky. Děti se naučily básničku s pohybem "Zimní", při které protahovaly své svaly. 

črvn
13

Pasování předškoláků

črvn
14

3 Dobrodružství s Mauglím – celodenní výlet (Delfín, Žába, Pes)

črvn
15

Dobrodružství s Mauglím – celodenní výlet (Kočka, Kuře)