V tomhle týdnu si děti opakovaly znaky jara a poznávaly Velikonoční tradice. Sázely zrníčka do klíčících misek, vyráběly velikonoční přáníčka, poznávaly obrázky. Děti také plnily úkoly v PL, kdy si procvičovaly předmatematickou gramotnost, časovou a prostorovou orientaci a rozvíjely zrakovou percepci. Při pobytech venku děti plnily úkoly z PL "Jarní procházka" např. Obejmi strom, přivoň si ke květince, postav domeček pro broučky...

Přejeme Vám krásné Velikonoce

dubn
22

Den Země -dopoledne Brigáda na zahradě MŠ -odpoledne

dubn
24

Společný pobyt -školka v přírodě Jelenovská

dubn
30

Čarodějnický den