Tenhle týden jsme si s dětmi povídali o naši republice. Jak se jmenuje, jak se v ní mluví, jaké je hlavní město, atd.

Děti pracovaly s obrázky - naučily se poznat naši vlajku, státní znak, Karla IV., národní strom, prezidenta,..

Děti skládaly rozstříhané obrázky, skládaly podle barev správně stástní znak a vlajku.

Děti se seznámily s naši hymnou - rozbor textu - vysvětlení o čem se zpívá, postupný nácvik a zpěv.

Každý z dětí si vyrobil a ozdobil svoji korunu. Děti měly možnost omalovánek, různé mozaiky, PIXIT.

Děti také pracovaly s interaktivní tabulí - Barevné kamínky Má vlast