Jak se rodí duha? ( počasí a přírodní jevy )

Tento týden jsme si povídali o počasí a přírodních jevech. Zjišťovali jsme, jaké počasí může být a jakými přírodními jevy se může vyznačovat. Zkusili jsme si zahrát bouřku na hudební nástroje, také jsme se o bouřce naučili básničku. Počasí jsme znázorňovali modelováním a nakreslili si krásnou barevnou duhu. Cvičili jsme s duhovým padákem a barevnými polštářky. Zahráli jsme si pexeso, sudoku,v pracovních listech a pomocí učebních pomůcek jsme hledali odlišnosti, stejné dvojice, procvičovali jsme zrakové vnímání a logické myšlení. Také jsme udělali pokus se sopkou a zjišťovali, jak voda nadnáší a co se udrží na hladině.