Děti se seznámily s tématikou Halloweenu, při rozhovorech v ranních kruzích si prohlížely a pojmenovávaly různá stašidla. Při PH Si děti zahrály na "Zombie" a společnou aktivitou udělaly z kamarádky Mumii. Dětii si také u stolečku mohly vyzkoušet seskládat svoji dýni podle vzoru, posládat tématický obrázek, procvičovat počty nebo zahrát společenskou hru "Já mám, kdo má?"

Ve středu pro děti byl připravený Halloweenský den, kdy společnými silami vydlabaly a ozdobyly dýni a nesměl chybět halloweenský taneček.

 

pros
06

Čertí den v MŠ

pros
12

Vánoční dílničky s rodiči

pros
14

Duo Šamšula - Pohádka o Koblížkovi -všechny třídy

pros
14

Vánoční Jarmark v ZŠ Mitušova 16 a vystoupení našich dětí