V tomhle týdnu se děti učily poznávat části svého těla, zjistily čím se naše tělo tvoří .(kostra, svaly, orgány, oběhová s.) Při VV si vyrobily svůj model plic, v HV se naučily novou píseň "Zdravé tělo" a seznámily se s básní s pohybem "Tělo". Při pohybových hrách "Hoky, koky" a "Slepovaná" si děti užily spoustu legrace a při zdravotních cvicích děti zjistily jak bolí protahování slavů. Při individuálních činnostech děti procvičovaly jemnou motoriku při práci s plastelínou, předmatematické dovednosti, grafomotoriku srdce, přiřazování, skládání.