V tomhle týdnu jsme si s dětmi povídaly o různých profesích, co dělají rodiče, s jakými povoláními se setkáváme v MŠ i běžném životě, a čím by děti chtěly v dospělosti být. Děti si procvičily sluchovou percepci při rytmických cvičeních a vytleskávání slabik. Při hrách jeřáby a rybáři si děti mohly procvičit orientaci, postřeh, vzručnost a trpělivost. Děti také v tomhle týdnu cvičily se "Sokolem", když překonávaly nejrůznější překážky a splněné výsledky zaznamenávaly do sešitu. Naučily se novou básničku "Každý má své povolání", zpívaly písně s pracovní tématikou, skládaly puzzle, spojovaly co k sobě patří PL, vytvářely obrázky různých povolání a zlatým hřebem byla společná příprava pizzy s její ochutnávkou.