V tomhle týdnu se děti učily poznat různé druhy hmyzu. Procvičovaly si předmatematické dovednosti, logickou řadu, skládaly puzzle s hmyzí tématikou, porovnávaly větší a menší, poznávaly stíny daných broučku. při PH si zahrály na broučky. V HV se učily písničku "Mravenčí ukolébavka". Při výrobě "Berušky" děti malovaly barvou, stříhaly a lepily. plnily úkoly v pracovním sešitě grafomotorika "cesta motýlků ke květině" a dokreslovaly pavoučí síť. Děti společně oslavily taktéž kamarádovy narozeniny a s projektem CLIL se učily anglické barvy.

dubn
22

Den Země -dopoledne Brigáda na zahradě MŠ -odpoledne

dubn
24

Společný pobyt -školka v přírodě Jelenovská

dubn
30

Čarodějnický den