Do naší školky přílétli krásní a draví ptáci, orel skalní, výr velký, káně lesní, sokol stěhovavý, sova pálená, poštolka a další.. Kromě informací o těchto dravcích bylo pro děti především poučné to, že si je mohly zblízka prohlédnout a dokonce je vidět létat a chytat potravu v letu. Některé děti měly i možnost navléci si sokolnickou rukavici a nechat si přistát dravce na ruku. Přednáška byla velmi zajímavá a poučná.