"Nač má člověk smyslů pět? Aby mohl poznat svět. Hmatem pozná, co je hladké, chuť nám poví co je sladké. Čich ten vždycky vyzvoní, když nám něco nevoní. Zrak nám slouží ke koukání a sluch zase k poslouchání. Nač má člověk smyslů pět? Aby mohl poznat svět. "