"Nač má člověk smyslů pět? Aby mohl poznat svět. Hmatem pozná, co je hladké, chuť nám poví co je sladké. Čich ten vždycky vyzvoní, když nám něco nevoní. Zrak nám slouží ke koukání a sluch zase k poslouchání. Nač má člověk smyslů pět? Aby mohl poznat svět. "

čtvrtek 07.12.2023
úterý 05.12.2023
pros
12

Vánoční dílničky s rodiči

pros
14

Duo Šamšula - Pohádka o Koblížkovi -všechny třídy

pros
14

Vánoční Jarmark v ZŠ Mitušova 16 a vystoupení našich dětí