Na procházce v lese jsme si vyzkoušeli, jestli se nebojíme přejít přes kládu. Všechny zvládly a nikdo se nebál :-)

pros
07

Čertí den v MŠ

pros
08

Mikulášská nadílka s Hopsalínem

pros
08

Vánoční jarmark v ZŠ Mitušova 16 od 15:30

pros
13

Vánoční dílničky -všechny třídy