Povídání o lidských vlastnostech s knížkou a paní učitelkou z Filozovické fakulty.