Děti honem do lesa je tam plno hříbků - druhá část

V tomto týdnu jsme pokračovali v opakování hříbků a pravidel, které dodržujeme v lese. Co si sebou bereme do lesa atd.

V pondělí, jsme navštívili tělocvičnu základní školy, kde jsme si vyzkoušeli žebřiny, kotoul a seznámili se s prostorem základní školy.

V úterý jsme měli celodenní výlet do ZOO Ostrava, kde jsme jeli autobusem se třídou "Delfínci". V ZOO jsme viděli spoustu zvířátek a nachodili spoustu kroků. :)

Ve středu byl státní svátek a všichni jsme odpočívali doma. :)

Ve čtvrtek a pátek jsme si opakovali všechny znalosti o hříbkách, písničku i básničku a vyzkoušeli si úkoly na interaktivní tabuli.

Také jsme připravovali domácí vegetu na úterní Farmářské trhy a u toho si děti vyzkoušely drcení v hmoždíři i v mixéru.

břez
27

Beseda s knihou (Kočka, Kuře, Žába)

břez
28

Den otevřených dveří v ZŠ Mitušova 16

břez
29

Zábavné odpoledne s tatínkem Akce všech tříd od 15:00

břez
29

Pohybový festival Mateřských škol