Děti honem do lesa je tam plno hříbků - druhá část

V tomto týdnu jsme pokračovali v opakování hříbků a pravidel, které dodržujeme v lese. Co si sebou bereme do lesa atd.

V pondělí, jsme navštívili tělocvičnu základní školy, kde jsme si vyzkoušeli žebřiny, kotoul a seznámili se s prostorem základní školy.

V úterý jsme měli celodenní výlet do ZOO Ostrava, kde jsme jeli autobusem se třídou "Delfínci". V ZOO jsme viděli spoustu zvířátek a nachodili spoustu kroků. :)

Ve středu byl státní svátek a všichni jsme odpočívali doma. :)

Ve čtvrtek a pátek jsme si opakovali všechny znalosti o hříbkách, písničku i básničku a vyzkoušeli si úkoly na interaktivní tabuli.

Také jsme připravovali domácí vegetu na úterní Farmářské trhy a u toho si děti vyzkoušely drcení v hmoždíři i v mixéru.

dubn
22

Den Země -dopoledne Brigáda na zahradě MŠ -odpoledne

dubn
24

Společný pobyt -školka v přírodě Jelenovská

dubn
30

Čarodějnický den