I v letošním školním roce k nám zavítala sehraná dvojice, kterou tvoří pan Holba a jeho pes Amy. Pan Holba je nevidomý a neslyšící,proto ho Amy doprovází na každém kroku. Děti opět se zájmem poslouchaly, co vše Amy umí a také si některé věci vyzkoušely např. jak pomoci nevidomému při přechodu ulice.