Dnes jsme s dětmi oslavili Den Země, kdy se děti více seznámily s tématikou zdravého životního prostředí, jak musí me mít naši planetu rádi a jak se o ni starat, aby se jí dařilo. Děti si během zábavného dopedne vyzkoušely aktivity, jako čistit vodu od plastů, štafetu "Země kolem Sluníčka", poznávání živé a neživé přírody.. Snad se teď naší planetě bude dařit a odmění naši píli krásnými dny, na které všichni čekáme. Plníme tak další cíle v projektu Ekoškola.