V pátek 17.02. se děti ze třídy žabička a předškolní děti ze třídy kuřátko vydaly na výlet do DOV. Děti si připoměly názvy lidských kostí, orgánů a také si vyzkoušely jestli jim správně reagují všechny smysly při hře na doktory. Zopakovali si geometrické tvary, které poznávali hmatem. Sestavovali tangram a seznámili se s i prostorovými tvary jako je kvádr, jehlan, ovoid nebo elipsoid.