V pátek 17.02. se děti ze třídy žabička a předškolní děti ze třídy kuřátko vydaly na výlet do DOV. Děti si připoměly názvy lidských kostí, orgánů a také si vyzkoušely jestli jim správně reagují všechny smysly při hře na doktory. Zopakovali si geometrické tvary, které poznávali hmatem. Sestavovali tangram a seznámili se s i prostorovými tvary jako je kvádr, jehlan, ovoid nebo elipsoid.

dubn
05

Velikonoční dílničky s rodiči (všechny třídy)

dubn
11

Přednáška s vodicím pejskem (Pes, Motýl, Žába)

dubn
12

Přednáška s vodícím pejskem (Delfín, Kočka, Kuře)

dubn
20

Brigáda na zahradě s rodiči (opékání párků)