školní rok 2021/2022

Ekotým školky by chtěl poděkovat všem dětem za pomoc při záchraně planety! ♥

Naše školka je zapojena do projektu Ekoškola. Děti a paní učitelky z Ekotýmu si připravili pro školku zábavné dopoledne, aby i ostatní děti věděli, jak je důležité starat se o naší planetu. Ve středu 27.4. proběhl na naší školní zahradě "Den Země". Děti si přošli 7 zábavnými stanovištěmi, například třídili odpadky do správných popelnic, zachraňovali obyvatelé oceánu od plastových odpadků, poznávali přírodniny pomocí hmatu a tak dále, mrkněte sami:

sobota 28.01.2023
sobota 28.01.2023
únor
08

Vedení ZŠ v MŠ (schůzka s rodiči budoucích prvňáčků)

únor
13

Jarní focení -na objednávku v šatně

únor
16

Jarní focení (všechny třídy)

únor
17

Dolní oblast Vítkovic s programem (Žába, předškolní děti Kuře)