školní rok 2021/2022

Ekotým školky by chtěl poděkovat všem dětem za pomoc při záchraně planety! ♥

Naše školka je zapojena do projektu Ekoškola. Děti a paní učitelky z Ekotýmu si připravili pro školku zábavné dopoledne, aby i ostatní děti věděli, jak je důležité starat se o naší planetu. Ve středu 27.4. proběhl na naší školní zahradě "Den Země". Děti si přošli 7 zábavnými stanovištěmi, například třídili odpadky do správných popelnic, zachraňovali obyvatelé oceánu od plastových odpadků, poznávali přírodniny pomocí hmatu a tak dále, mrkněte sami:

pros
06

Čertí den v MŠ

pros
12

Vánoční dílničky s rodiči

pros
14

Duo Šamšula - Pohádka o Koblížkovi -všechny třídy

pros
14

Vánoční Jarmark v ZŠ Mitušova 16 a vystoupení našich dětí