školní rok 2021/2022

"VELKÉ ZMĚNY ZAČÍNAJÍ OD NEJMENŠÍCH"

 

Naše školka se zapojila do mezinárodního projektu "Ekoškola". Učí žáky aktivně a samostatně řešit problémy životního prostředí ve svém okolí.

V naší školce vznikl v tomto školním roce ekotým dětí, se kterým se budeme snažit vést děti, jejich rodiny, ale i okolí MŠ ke snaze o šetrnější vztah k přírodě a životnímu prostředí.

Z několika daných témat jsme si vybrali "Odpady".

Konečně jsme se s ekotýmem měli možnost vzájemně poznat. Udělali jsme si průzkum školkou, zjišťovali, kdo se na třídách věnuje třídění odpadu, jak je místo označeno. Vyhodnotli jsme vážení sběru odpadu - největší spotřeba papíru - touto cestou se vydáme dále a budeme usilovat o menší spotřebu papíru. Vyrobili jsme na nástěnku plakát z našeho počínání.

Máme spoustu nápadů a budeme se těšit na další setkání ekotýmu :)