Děkujeme všem rodičům, kteří se aktivně zapojili do úklidu naší zahrady.